Fa uns dies BRCGS va anunciar que se sumava a la política d’auditories no anunciades. Això implica que a partir de febrer de 2021, les empreses certificades en BRC hauran de passar almenys una auditoria no anunciada cada 3 anys. Amb aquest anunci, BRCGS se suma a FSSC22000 i a IFS – International Featured Standards.            

BRCGS ha apostat per introduir auditories no anunciades per tal que les empreses certificades adoptin una cultura de seguretat alimentària sempre a punt per a auditories, augmentat d’aquesta manera la seva confiança en els seus sistemes i procediments. En altres paraules, la seva intenció és fer una avaluació objectiva de les normes operatives diàries de la instal·lació en relació amb els requisits de la norma.

A qui afecta i quan?

Totes les empreses certificades en BRC, ja sigui en seguretat alimentària, embalatge, o emmagatzematge i distribució es veuran afectades per aquest canvi, excepte aquelles que  ja estiguin dins d’un programa d’auditoria sense previ avís.  

Les auditories no anunciades es començaran a implementar el febrer de 2021 en aquelles empreses certificades en seguretat alimentària o embalatge. En el cas d’emmagatzematge i distribució aquest requeriment només s’aplicarà al punt 4, i, per tant, les auditories no anunciades no començaran fins al maig de 2021.    

Després d’aquestes dates, i tres mesos després que l’empresa hagi passat la seva auditoria programada, aquesta serà notificada si l’auditoria per al següent any serà anunciada o sense avís.

Les auditories no anunciades podran tenir lloc en qualsevol moment durant els quatre mesos previs a la data programada per a l’auditoria. Sempre entre setmana i durant les operacions normals de l’empresa.

Una vegada sotmeses a una auditoria no anunciada, les empreses rebran, en un marge de 42 dies, l’informe i el certificat d’auditoria, on s’indicarà que el tipus d’auditoria ha estat sense previ avís. Així mateix, també rebran una qualificació d’auditoria no anunciada. 

Les empreses que rebin una qualificació C o D en qualsevol de les seves auditories se sotmetran, com la resta, a una auditoria no anunciada almenys una vegada cada 3 anys, però tindran més números que siguin més freqüents.          

Qué has de tenir en compte?

Amb l’objectiu de planificar les auditories i garantir que el/la auditor/a no es presenti quan no hi hagi producció, l’organisme de certificació requerirà al client informació addicional que haurà d’estar sempre actualitzada. La informació que l’empresa haurà d’aportar inclourà:

  • Horaris i dies de producció
  • Torns
  • Organigrama
  • Plànol de la instal·lació
  • Diagrama de flux del procés
  • Resum dels punts crítics de control (PCC)
  • Llista de productes o grups de productes que l’auditoria revisarà
  • Còpia de l’últim informe d’auditoria

Una empresa pot informar d‘un màxim de 10 dies en què no estarà disponible per a una auditoria, sempre que sigui per un motiu justificable. En cas de companyies amb un programa d’auditoria de 6 mesos, aquest número es redueix a un màxim de 5 dies. Els dies en què la fàbrica no està en funcionament (per exemple, dies festius o dies de lliure elecció) no s’inclouran, però també hauran de ser notificats.

En cas que una empresa necessiti una auditoria addicional a la programada anualment, deguda, per exemple, a la introducció d’un nou producte o procés, aquesta serà realitzada sempre amb previ avís.

Si una empresa posa obstacles a l’hora de ser sotmesa a una auditoria no anunciada en el període de 3 anys, l’auditoria final podrà ser rebutjada per BRCGS i la companyia podrà perdre la seva certificació fins que una auditoria no anunciada sigui completada.

BRCGS és una organització líder en protecció al consumidor, utilitzada per més de 29.000 proveïdors certificats en més de 130 països, amb certificació emesa a través d’una xarxa global d’organismes de certificació acreditats entre els quals ens trobem nosaltres. 

Tant si encara no estàs certificat, i vols que t’assessorem per valorar-ho, com si ho estàs, però creus que necessites ajuda per a adaptar-te a aquests canvis i passar sense problemes la teva pròxima auditoria no anunciada; posa’t en contacte amb nosaltres, els nostres tècnics estaran encantats d’ajudar-te.

8 + 9 =