Norma BRC

Beneficis en implantar la norma BRC

 • Reforçar la seguretat alimentària amb la norma BRC.
 • Facilitar els compliments de legislació alimentària.
 • Establir els criteris de seguretat alimentària i la qualitat dels proveïdors segons norma BCR.
 • Realitzar auditories homogènies de tercera part.
 • Garantir la total transparència i el mateix rigor dels sistemes de certificació.
 • Tenir accés a mercats internacionals.
 • Facilitar, al moment, la gran distribució alimentària.
norma BRC

Què cobreix la BRC (British Retail Consortium)?

Aquesta norma, publicada per les cadenes britàniques de supermercats, exigeix una aprovació documentada per garantir la seguretat i qualitat alimentària. Entre aquests distribuïdors trobem Asda, Tesco, Waitrose i Sainsbury’s. A més, també existeix BRC Packaging and Packaging Materials per a fabricants d’envasos i embalatges.

Per què he d’implantar la norma BRC?

La norma BRC ajuda a garantir la qualitat, seguretat i compliment de les diferents obligacions de caràcter legal per part dels fabricants.

 • Permet accedir a mercats on aquesta norma és d’obligat compliment.
 • Pots informar els clients que reconeixen aquesta norma.
 • Compleix amb les diferents obligacions dels distribuïdors.
 • Ofereix un reconeixement internacional.
 • És una garantia per a la cadena de subministrament.
 • Arriba a tots els àmbits de seguretat i legalitat dels productes.
 • Permet la realització d’auditories combinades (normes ISO 9001 i APPCC).
implantar BRC

Preguntar a un tècnic. T. 661761905.

Procés de certificació en BRC

certificado BRC

Pas 1: Auditoria

 • L’auditoria és portada a terme per un auditor competent en la categoria del producte que s’ha d’auditar.
 • La durada de l’auditoria acostuma a ser de dos dies i la data s’acorda entre l’entitat de certificació i l’auditat.

Pas 2: No conformitats

 • Les no conformitats detectades seran catalogades per l’auditor com a no conformitat crítica, major o menor.
 • Si el número de no conformitats localitzades és menor que el número màxim per obtenir la certificació, el procés tira endavant i s’inclou un pla d’acció per solucionar els problemes que han causat les no conformitats. La consecució d’aquest pla s’ha de realitzar dintre del termini previst, 28 dies naturals després de la visita. Si així s’esdevé, l’empresa obtindrà la certificació segons aquest estàndard.
 • Si l’empresa o la instal·lació auditada no aconsegueix la certificació, ja sigui perquè el número de no conformitats supera el màxim permès o bé perquè les no conformitats detectades no han estat tancades dintre del termini previst, l’organització passa a formar part de la fase de desenvolupament continu.
 • En aquesta fase, es crea un sistema de puntuació de l’auditoria així com un informe d’auditoria. La informació continguda en ambdós documents ha de ser traslladada al Directori BRC en un termini de 42 dies.
BCR

Pas 3: Puntuació

 • L’estàndard BRC ha desenvolupat un sistema de puntuació per a aquelles empreses o instal·lacions que no han aconseguit la certificació, basat en el número i tipus de no conformitats detectades durant l’auditoria.
 • L’auditor catalogarà les no conformitats destacades en menor, major o crítica. Cada clàusula de l’estàndard es puntua, d’aquesta manera cada no conformitat tindrà associats uns punts de penalització que es restaran de la puntuació màxima que es pugui obtenir en el procés d’auditoria. Cascuna de les 7 seccions de l’estàndard tindrà una puntuació que, combinada, donarà la puntuació final de l’auditoria.

Com podem ajudar-te a implantar la BRC?

A PROACCIONA treballem de la següent manera, tot i que s’hi poden trobar diferents variacions en funció de l’empresa. Se segueixen els passos següents:

 • Pre-auditoria per avaluar la idoneïtat de les instal·lacions.
 • Acceptació de pressupost i condicions.
 • Assignació de tècnic/a responsable.
 • Primera visita i auditoria inicial.
 • Implantació, visites presencials i assessorament continu.
 • Auditoria interna.
 • Avaluació del procés d’implantació.
 • Contacte amb empresa certificadora acreditada.
 • Certificació final.
 • Informe d’auditoria de certificació.
 • Resolució de no conformitats.
 • Obtenció de la certificació BRC.
 • Seguiment i preparació de la re-certificació (segon any).

Contacta amb PROACCIONA i implanta la BRC

Formulari de contacte

No dubti a consultar-nos els seus dubtes, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible