Una minva és la pèrdua de valor d’existències com a resultat de la diferència entre l’estoc de les mateixes que apareix reflectit en la comptabilitat i les existències reals que hi ha en el magatzem de la companyia.

Quan parlem de minves en la indústria alimentària ens referim a les matèries primeres i als productes que són generats al llarg del procés de transformació, que per les característiques del procés o pels criteris de qualitat de la indústria transformadora són desestimats.

Principalment les minves es classifiquen en dues categories: les minves conegudes i les minves desconegudes. 

Minves conegudes:

Són aquelles l’origen i la causa de les quals coneixem, i les que després d’una anàlisi podem solucionar. Les causes més comunes d’aquestes són la caducitat i les ruptures. Per a evitar les minves derivades de matèries o productes caducats és imprescindible comptar amb un sistema de gestió de lots digitalitzat i actualitzat diàriament. Així mateix, per a corregir les minves per ruptura ens haurem de fixar en aspectes com la manipulació per part del personal o el client, l’envàs, l’emmagatzematge i el transport.

caducidad

Minves desconegudes:

Són aquelles que malgrat poder identificar som incapaços de localitzar el seu origen. Generalment, aquestes es produeixen per errors administratius, ja sigui per una mala gestió a l’hora de demanar el producte o a l’hora de comptabilitzar i registrar l’estoc. En tractar-se d’errors humans és recomanable comptar amb eines automatitzades que ens permetin tenir un control exacte de la nostra producció i de la traçabilitat dels nostres productes.

stock
Segons l’estudi de Go Savefood del 2018, el moment en què es produeixen més minves (el 56%) és durant els processos de manipulació i processament intern (mecànics, tèrmics, biològics, etc.). Tot i això, gràcies a la digitalització dels processos productius en la indústria alimentària, s’ha aconseguit reduir i optimitzar la quantitat de minves generades en aquesta baula de la cadena.

A més del desaprofitament alimentari que suposen, les minves són un dels factors que més influeixen en la rendibilitat d’un negoci del sector alimentari, per això és important disposar d’un bon sistema de control.

Segons l’estudi “Les pèrdues i el desaprofitament alimentari en la indústria agroalimentària espanyola” dut a terme pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, un 79% dels enquestats del sector tenen interès a adoptar bones pràctiques per a fomentar la seva disminució, així com per comptar amb suport extern especialitzat per a aconseguir-ho.

Algunes consideracions a tenir en compte amb l’objectiu de reduir les minves són:

  • Tenir un sistema de planificació sòlid
  • Comptar amb un diari històric de la demanda
  • Assegurar-se que les dates de caducitat són visibles
  • Mantenir una bona comunicació amb els proveïdors
  • Analitzar l’assortiment de productes per a identificar els productes d’alta i baixa rotació i assignar-los de manera estratègica en la cadena
El control de minves no només contribueix a la reducció del malbaratament alimentari sinó que implica una reducció de costos per a l’empresa. Així mateix, les empreses que aposten per una bona gestió de pèrdues, minves i malbarataments poden implantar certificacions com les normes ISO, que són vistes pels consumidors i  pel sector com a sinònim de seguretat i qualitat.
Omple el següent formulari o posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a implantar un sistema de gestió que et permeti tenir un major control sobre els teus productes i la teva empresa.

12 + 6 =